Інформаційно-методичний відділ з питань охорони праці ПП «Преміум-центр» надає наступні послуги для підприємств та фізичних осіб-підприємців:

  1. Організація служби охорони праці відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» та створення системи управління охороною праці на підприємстві;
  2. Виконання обов’язків інженера з охорони праці у порядку сумісництва, або на договірних умовах у фізичної особи підприємця, або на підприємстві з чисельністю працівників менше 50 осіб;
  3. Забезпечення всією необхідною законодавчою та нормативно-технічною документацією згідно з вимогами Держгірпромнагляду.
  4. Допомога у підготовці посадових осіб та робітників з питань охорони праці (навчання на курсах, атестація і т.д.);
  5. Підготовка необхідних документів для одержання дозволів на експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки та виконання робіт підвищеної небезпеки;
  6. Допомога в проведенні експертизи з питань охорони праці спеціалізованою організацією;
  7. Допомога у підготовці до візиту інспектора Держгірпромнагляду (інспектора з охорони праці) та у виконанні виданого по результатах його перевірки припису;
  8. Допомога у розслідуванні нещасних випадків на виробництві.