В процесі роботи  інженер з охорони праці повинен:

– проводити вступний інструктаж з охорони праці праці при прийомі на роботу;

– організувати проведення первинного та періодичних інструктажів на робочих місцях;

– організувати проведення періодичних медичних оглядів працівників;

– організувати навчання посадових осіб та працівників з питань охорони праці та спеціальне навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою;

– організувати забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту;

– проводити розслідування нещасних випадків;

– проводити атестацію робочих місць;

– оформити куток з охорони праці для проведення навчання та інструктажів;

– проводити оперативний контроль за станом охорони праці та безпечного виконання робіт шляхом проведення перевірок та видання приписів на виконання виявлених порушень.