Примірний перелік документації, яка повинна бути на підприємстві з питань охорони праці:

 1. Положення про систему управління охороною праці (СУОП);
 2. Журнал обліку вступних інструктажів;
 3. Програма вступного інструктажу;
 4. Перелік виробництв (професій), при роботі в яких обов’язкове проходження медичних оглядів;
 5. Графік проведення періодичних медичних оглядів;
 6. Список працівників, зобов’язаних проходити періодичні медичні огляди;
 7. Перелік спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту, який безкоштовно видається на підприємстві;
 8. Особиста картка обліку спецодягу та спецвзуття;
 9. Журнал реєстрації періодичних інструктажів на робочому місці;
 10. Програма первинного інструктажу;
 11. Наказ про призначення комісії по перевірці знань з питань охорони праці;
 12. Графік навчань і перевірки знань з охорони праці;
 13. Графік навчання працівників з охорони праці;
 14. Екзаменаційні білети з охорони праці;
 15. Протоколи засідання комісії по перевірці знань з охорони праці;
 16. Журнал видачі посвідчень з охорони праці;
 17. Інструкції з охорони праці;
 18. Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;
 19. Накази про призначення відповідальних осіб за виконання робіт підвищеної небезпеки;
 20. Комплексні заходи щодо охорони праці;
 21. Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.